1η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΕΚ/ΠΔΜ «ΤΗΜΕΝΟΣ»

Σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 στις 12.00μ.μ., ο Πρόεδρος του ΠΕΚ/ΠΔΜ «ΤΗΜΕΝΟΣ», κος Στέργιος Μαρόπουλος, υποδέχθηκε τον Αντιπρόεδρο του ΠΕΚ κο Δημήτριο Στημονιάρη και τους Διευθυντές των εφτά Ινστιτούτων του ΠΕΚ, για την 1η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΕΚ/ΠΔΜ «ΤΗΜΕΝΟΣ».

Από τη Κεντρική Γραμματεία του ΠΕΚ/ΠΔΜ
«ΤΗΜΕΝΟΣ»