Ινστιτούτο Ελληνικής γλώσσας

Ινστιτούτα Ινστιτούτο Ελληνικής γλώσσας Institute of Greek Language ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας αποσκοπεί στην ενίσχυση της σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την ελληνική κοινωνία, με την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, και ευρύτερα στοχεύει στην ουσιαστική σύμπραξη με ιδρύματα του εξωτερικού. Ελένη Γρίβα Διευθύντρια Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας Οι στόχοι του Ινστιτούτου είναι πολλαπλοί … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ινστιτούτο Ελληνικής γλώσσας.