Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό από την 1η Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΕΚ/ΠΕΔ “ΤΗΜΕΝΟΣ.
Σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 στις 12.00μ.μ., ο Πρόεδρος του ΠΕΚ/ΠΔΜ «ΤΗΜΕΝΟΣ», κος Στέργιος Μαρόπουλος, υποδέχθηκε τον Αντιπρόεδρο του ΠΕΚ κο Δημήτριο Στημονιάρη και τους Διευθυντές των εφτά Ινστιτούτων του ΠΕΚ, για την 1η Συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΕΚ/ΠΔΜ «ΤΗΜΕΝΟΣ». Από τη Κεντρική Γραμματεία του ΠΕΚ/ΠΔΜ «ΤΗΜΕΝΟΣ»
TOP